Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 10/2019: Cao nhất là 8,3%/năm

192

Cuối tháng 9, Bac A Bank đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kì hạn. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 8,3%/năm áp dụng tại các kì hạn tiền gửi từ 13 tháng trở lên.

Ngân hàng TMCP Bắc Á. Ảnh: Bac A Bank.

Ngân hàng TMCP Bắc Á. Ảnh: Bac A Bank.

Biểu lãi suất tiết kiệm các kì hạn mới nhất của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) có nhiều thay đổi so với đầu tháng 9.

Vào ngày 27/9, Bac A Bank đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,1-0,2 điểm % tại hầu hết các kì hạn nhiều kì hạn gửi tiết kiệm. 

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kì hạn 1-5 tháng giảm từ 5,5%/năm xuống 5,4%/năm; lãi suất kì hạn 6-9 tháng giảm từ 7,5%/năm xuống 7,4%/năm; lãi suất kì hạn 12 tháng giảm từ 8,1%/năm xuống 7,9%/năm; lãi suất các kì hạn từ 15 tháng trở lên giảm từ 8,1% xuống 8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kì hạn 1-36 tháng tại Bac A Bank dao động từ 5,5% đến 8,3%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 8,3%/năm áp dụng tại các kì hạn tiền gửi từ 13 tháng trở lên.

Đối với tiền gửi không kì hạn và các kì hạn gửi dưới 1 tháng, lãi suất áp dụng đều ở mức 1%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 10/2019:

Nguồn: Bac A Bank.

Nguồn: Bac A Bank.