NHNN bất ngờ giảm mạnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các TCTD

253

Theo đó, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND của các TCTD được điều chỉnh từ 1,2% xuống 0,8%/năm

Ảnh minh họa (Nguồn: SBV).

Ảnh minh họa (Nguồn: SBV).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành quyết định giảm lãi suất có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019 đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng (TCTD) tại NHNN.

Theo đó, tại Quyết định số 2497 ban hành ngày 29/11/2019 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng (TCTD) tại NHNN, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND được điều chỉnh giảm từ 1,2% xuống 0,8%/năm.

Trong khi, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND được giữ nguyên ở mức 0%/năm; lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

Như vậy, so với mức 1,2%/năm theo Quyết định 1716 năm 2005, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND của các TCTD đã giảm tới 0,4 điểm phần trăm. 

Ngoài ra, NHNN cũng ban hành Quyết định số 2498 ngày 29/11/2019 qui định mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, quĩ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô là 0,8%/năm.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 2499, mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước, đối với tiền gửi bằng VND của Kho bạc Nhà nước là 1%, lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0,05%, lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 0,8%/năm.

Theo NHNN, động thái điều chỉnh lãi suất trên là nhằm để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường.

Trước đó, vào ngày 18/11, NHNN cũng đã thông báo điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD); lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế có hiêu lực từ ngày 19/11.